کلیدواژه‌ها = مشهد
تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 105-119

10.22067/geo.v0i0.68150

حسن محمودزاده؛ افسانه نقدبیشی؛ سحر مومنی


بررسی شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده‌های آب و هوایی مخرّب در مشهد

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 113-123

10.22067/geo.v3i1.27409

حسن صالحی؛ سید حسین ثنایی نژاد؛ محمد موسوی بایگی