کلیدواژه‌ها = مدل‌سازی
مدل‌سازی مطلوبیت زیستگاه جرد لیبی (Meriones libycus) به‌عنوان مخزن بیماری سالک در ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 97-106

10.22067/geoeh.2022.70678.1067

شمیم رمضانی ازغندی؛ آزیتا فراشی؛ محسن نجاری؛ مهشید حسینی


پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 73-90

10.22067/geo.v3i2.26733

حسن فرامرزی؛ سید محسن حسینی؛ مهدی غلامعلی فرد