نویسنده = محمد صادق کیخسروی کیانی
واکاوی روند تغییرات میانگین دمای رویه ایران با بهره‌گیری از داده‌های سنجش‌ازدور

دوره 10، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 93-109

10.22067/geoeh.2021.69462.1035

علیرضا کربلایی؛ زهرا بیگم حجازی زاده؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد کیخسروی کیانی


شناسایی وردش‌های مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک داده‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 69-86

10.22067/geo.v5i1.49715

محمد صادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان