نویسنده = محمدامین مرادی مقدم
پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-40

10.22067/geo.v3i3.30169

فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ مهران مقصودی؛ محمدامین مرادی مقدم


شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه

دوره 2، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 1-18

10.22067/geo.v0i0.20231

محمدامین حیدری؛ فرامرز خوش اخلاق؛ محمدامین مرادی مقدم؛ اصغر مولایی پارده