نویسنده = سیدرضا حسین زاده
تعیین پهنه‌های حساس به وقوع لغزش با استفاده از روش آنتروپی شانون (مطالعه موردی : حوضه آبخیز چهاردانگه - استان مازندران)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 183-204

10.22067/geo.v6i2.59972

زینب تیموری یانسری؛ سید رضا حسین زاده؛ عطاالله کاویان؛ حمیدرضا پورقاسمی


بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی

دوره 5، شماره 3، مهر 1395، صفحه 151-174

10.22067/geo.v5i3.57983

مریم قاسم نژاد؛ سید رضا حسین زاده؛ کامبیز پورطهماسی؛ محمد شریفی کیا


تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران

دوره 1، شماره 3، آذر 1391، صفحه 107-124

10.22067/geo.v1i3.17466

سلیمان صادقی؛ سیدرضا حسین زاده؛ رضا دوستان؛ زهرا آهنگرزاده