نویسنده = علی اکبر شمسی پور
تحلیل آماری بحران‌های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17

10.22067/geo.v5i4.50853

بهلول علیجانی؛ علی اکبر شمسی پور؛ عطیه مطمئن آرانی


مقایسه تطبیقی چرخندهای حاره‌ای شمال دریای عرب و دریای عمان طی دهه اخیر ( 2015-2005)

دوره 5، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 91-108

10.22067/geo.v5i4.56465

فائزه شجاع؛ محمود خسروی؛ علی اکبر شمسی پور


پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 21-40

10.22067/geo.v3i3.30169

فرامرز خوش اخلاق؛ علی اکبر شمسی پور؛ مهران مقصودی؛ محمدامین مرادی مقدم


شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 19-36

10.22067/geo.v1i4.16451

علی اکبر شمسی پور؛ فهیمه نجیب زاده؛ زینب حسین پور


واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران

دوره 1، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 55-69

10.22067/geo.v1i2.16264

فرامرز خوش اخلاق؛ حسین محمدی؛ علی اکبر شمسی پور؛ اصغر افتادگان خوزانی