دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1402 

مقاله پژوهشی

ارزیابی و شناسایی پهنه‌های مستعد احداث شهرک‌ صنعتی در شهرستان ارومیه

10.22067/geoeh.2022.78283.1268

امید پیریان کلات؛ رکسانا کامکار قربان‌زاده؛ پارسا زمانی؛ کرامت اله زیاری