دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 9، اردیبهشت 1393 
واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر

صفحه 17-36

10.22067/geo.v3i1.25371

فروغ مومن پور؛ سمانه نگاه؛ شبنم هادی نژاد صبوری؛ نیما فرید مجتهدی؛ ابراهیم اسعدی اسکوئی