لیست داوران منتصب

 • مریم ایلانلو
 • مژگان انتظاری نجف آبادی
 • ایرج جباری
 • عبدالمجید احمدی
 • شهرام بهرامی
 • ابوالقاسم اميراحمدي
 • ابوالفضل بهنیافر
 • مهدی جهانی
 • غلامرضا سبزقبایی
 • احمدعلی زارع
 • حسن حاجی حسینلو
 • احمد رومیانی
 • فرامرز خوش اخلاق
 • رضا دوستان
 • پرویز رضائی
 • علیر ضا بنی واهب
 • ایمان روستا
 • عیسی ابراهیم زاده
 • سعید صالحیان
 • علی پناهی
 • قاسم کیخسروی
 • دکتر عبّاس مفیدی
 • آذر زرین

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات
بازدید: 168

بررسی بی‌هنجاری‌های میانگین دمای کمینه و بیشینه ایران در دوره گرم سال به‌منظور شناسایی دوره گرم و سرد

حسین علی روحبخش سیگارودی, مصطفی کرمپور, هوشنگ قا‍ئمی, محمد مرادی, مجید آزادی
بازدید: 158