لیست داوران منتصب

 • غلام حسن جعفری
 • حسن حاجی حسینلو
 • سمیه خالقی
 • رضا اسماعيلي
 • سمیه سلطانی گردفرامرزی
 • میرمهدی سلیمانی
 • عذرا خسروی
 • ابوالفضل بهنیافر
 • ابوالفضل مساعدی
 • غلامرضا سبزقبایی
 • مریم ایلانلو
 • فرامرز خوش اخلاق
 • علیرضا راشکی
 • ایمان روستا
 • سید محمد حسینی
 • محسن حمیدیان پور
 • غلام حسن محمدی
 • خدیجه بوزرجمهری
 • جعفر جوان
 • حمدالله سجاسی قیداری
 • حمید شایان
 • عقیل مددی
 • احمدعلی زارع
 • علی اصغر عبدالهی
 • احمد رومیانی
 • دکتر علیرضا محمدی

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات
بازدید: 151
بازدید: 100

ارزيابي و شبيه¬سازي رشد شهري با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: شهر دزفول)

غلامرضا سبزقبائی, فرهاد صالحی پور, سولماز دشتی, آرزو صفویان
بازدید: 170