لیست داوران منتصب

 • منوچهر فرج زاده اصل
 • سمیه سلطانی گردفرامرزی
 • علی مجنونی
 • مهناز جهادی طرقی
 • احمدعلی زارع
 • حسن حاجی حسینلو
 • علی اکبر جمالی
 • مهدی عالی جهان
 • قاسم عزیزی
 • پرویز رضائی
 • سعید نگهبان
 • غلامرضا سبزقبایی
 • مسعود رحیمی
 • سعدالله ولایتی
 • رضا دوستان
 • سید محمد حسینی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

پایش خشکسالی منطقه‌ای حوضه آبخیز زاینده‌رود بر اساس تغییرات سری زمانی شاخص‌ VCI سنجنده مودیس و شاخص SPI

مرضیه سادات میراحسنی, عبدالرسول سلمان ماهینی, علیرضا سفیانیان, رضا مدرس, رضا جعفری, جهانگیر محمدی
بازدید: 132
بازدید: 48