لیست داوران منتصب

 • فرامرز خوش اخلاق
 • محمود خسروی
 • غلام حسن جعفری
 • ایمان روستا
 • ابوالفضل بهنیافر
 • دکتر اکبر کیانی
 • محمدعلی ابراهیمی نیک
 • علیر ضا بنی واهب
 • محمدرضا یوسفی روشن
 • مهدی عالی جهان
 • محسن حمیدیان پور
 • علیرضا انتظاری
 • سعید نگهبان
 • آذر زرین
 • قاسم عزیزی
 • برومند صلاحی
 • علی اکبر شمسی پور
 • سید محمد حسینی
 • قاسم کیخسروی
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل آماری بحران‌های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی

بهلول علیجانی, علی اکبر شمسی پور, عطیه مطمئن آرانی
بازدید: 51
بازدید: 24

آستانه¬های ژئومورفیک حوضه آبی قزل¬اوزن

غلام حسن جعفری, فاطمه بختیاری
بازدید: 52