لیست داوران منتصب

 • علی پناهی
 • سلیمان صادقی
 • حمید شایان
 • علی اکبر عنابستانی
 • محمود خسروی
 • پرویز رضائی
 • علیرضا انتظاری
 • محمد باعقیده
 • علیر ضا بنی واهب
 • علی اکبر شمسی پور
 • فرامرز خوش اخلاق
 • محمد موسوی بایگی
 • رضا دوستان
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران

حسن لشکری, علی اکبر متکان, حسین عساکره, یونس خسروی
بازدید: 27
بازدید: 96

واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی

مصطفی کرم پور, بهروز نصیری, زهره مریانجی, پارسا غلامی, خدیجه مرادی, سعید بساطی
بازدید: 24

تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی

طاهر صفرراد, قاسم عزیزی, حسین محمدی, حسنعلی فرجی سبکبار
بازدید: 99
بازدید: 75

واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب

مجید رضائی بنفشه, محمد سعید نجفی, حبیبه نقی زاده, شعیب آب خرابات
بازدید: 41