1.
اجزاء شکوهیم, شایانح, درودیمه. مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد. Geography Enviroment Hazards [اینترنت]. 22 سپتامبر 2014 [ارجاع شده 16 اکتبر 2019];3(3):107-28. قابل دسترس در: https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/32086