اجزاء شکوهیم.; شایانح.; درودیم. ه. مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد. جغرافیا و مخاطرات محیطی, v. 3, n. 3, p. 107-128, 22 سپتامبر 2014.