(1)
اجزاء شکوهیم.; شایانح.; درودیم. ه. مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد. Geography Enviroment Hazards 2014, 3, 107-128.