کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
بررسی پیش‌نشانگر ناهنجاری حرارتی در زمین‌لرزه ۱۳۹۶ ازگله کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مرداد 1402

10.22067/geoeh.2023.83439.1397

مصطفی حیدری؛ احمد مزیدی؛ ایمان روستا


بررسی وضعیت بوم شناختی منطقه جیرفت با توجه به تغییر کاربری اراضی طی دوره 30 ساله

دوره 12، شماره 3، مهر 1402

10.22067/geoeh.2023.78332.1270

مریم دوستکی؛ اردوان کمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حسین شیرانی


تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 105-119

10.22067/geo.v0i0.68150

حسن محمودزاده؛ افسانه نقدبیشی؛ سحر مومنی


تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

10.22067/geo.v1i4.16950

علیرضا صادقی نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی