کلیدواژه‌ها = دمای سطح زمین
بررسی وضعیت بوم‌شناختی منطقه جیرفت با توجه به تغییر کاربری اراضی طی دوره 30 ساله

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 145-170

10.22067/geoeh.2023.78332.1270

مریم دوستکی؛ اردوان کمالی؛ محسن باقری بداغ آبادی؛ حسین شیرانی


تأثیر کاربری‌های شهری در ایجاد جزایر حرارتی (مطالعه موردی: شهر مشهد)

دوره 7، شماره 3، مهر 1397، صفحه 105-119

10.22067/geo.v0i0.68150

حسن محمودزاده؛ افسانه نقدبیشی؛ سحر مومنی


تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

10.22067/geo.v1i4.16950

علیرضا صادقی نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی