کلیدواژه‌ها = گردوغبار
مسیریابی حرکت گردوغبار بر اساس غلظت ذرات معلق و مدل هواشناسی در استان همدان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 185-200

10.22067/geoeh.2021.71200.1082

کامران شایسته؛ شیوا غریبی؛ محمد پارسی مهر


تأثیر معادن شن و ماسه شهریار بر ریز گردهای استان تهران

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 99-117

10.22067/geoeh.2021.66965.0

منیژه قهرودی تالی؛ خدیجه علی نوری؛ مریم اجاقلو


شبیه‌سازی واداشت‌های تابشی گردوغبار در غرب ایران

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 123-140

10.22067/geo.v6i1.59396

بهروز ساری صراف؛ علی اکبر رسولی؛ آذر زرین؛ محمد سعید نجفی


تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی توفان‌های گردوغبار غرب ایران

دوره 5، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 105-120

10.22067/geo.v5i1.35344

ام السلمه بابایی فینی؛ طاهر صفرراد؛ مصطفی کریمی


ردیابی منابع گردوغبار در سطوح مختلف جوّ تهران با استفاده از مدل HYSPLIT

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 39-54

10.22067/geo.v4i4.41109

فهیمه محمدی؛ سمیه کمالی؛ مریم اسکندری


بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1392

10.22067/geo.v0i0.20117

محمد سعید نجفی؛ فرامرز خوش اخلاق؛ سید محمد زمانزاده؛ محمد حسن شیرازی؛ مهدی صمدی