نویسنده = بهلول علجانی
شناسایی و اولویت‌بندی تهدیدات جوی مؤثر بر آمادگی رزمی یگان‌های نظامی منطقه جنوب شرق

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 247-267

10.22067/geoeh.2022.75845.1200

محمد محمدی؛ محمدحسین ناصرزاده؛ بهلول علیجانی؛ حسن قاضی


واکاوی روند ارتفاع ژئوپتانسیل جو بر روی ایران تحت تأثیر تغییر اقلیم

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 201-216

10.22067/geoeh.2021.70712.1068

زهرا حجازی زاده؛ بهلول علیجانی؛ حسین عساکره؛ مختار فتاحیان


مخاطرات ناشی از تمرکزگرایی بارش در ایران

دوره 6، شماره 3، آبان 1396، صفحه 143-162

10.22067/geo.v6i3.60987

امید مفاخری؛ محمد سلیقه؛ بهلول علیجانی؛ مهری اکبری


تحلیل آماری بحران‌های دمایی شهر قم در رابطه با مصارف انرژی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-17

10.22067/geo.v5i4.50853

بهلول علیجانی؛ علی اکبر شمسی پور؛ عطیه مطمئن آرانی


شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP

دوره 4، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 105-124

10.22067/geo.v4i4.47304

آمنه دشت بزرگی؛ بهلول علجانی؛ زین العابدین جعفرپور؛ علی رضا شکیبا


تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 1-17

10.22067/geo.v1i4.16950

علیرضا صادقی نیا؛ بهلول علیجانی؛ پرویز ضیائیان فیروزآبادی


نابهنجاری‌های همدیدی منجر به یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-34

10.22067/geo.v1i1.16520

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی