نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله تعداد مشاهده
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) چکیده   PDF 2812
هاشم داداش‌پور ; حمیدرضا خدابخش ; مجتبی رفیعیان
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز) چکیده   PDF 2735
ابوالفضل قنبری ; محمد علی سالکی ملکی ; معصومه قاسمی
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل) چکیده   PDF 2296
فریبا اسفندیاری درآباد ; عطا غفاری گیلانده ; خداداد لطفی
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی چکیده   PDF 2012
عزت اله قنواتی
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) تعیین پهنه‌های سیل‌گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته) چکیده   PDF 1966
مجتبی یمانی ; مریم تورانی ; سمیرا چزغه
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) چکیده   PDF 1911
عادل سپهر ; راحیل کاویان
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) ارزیابی عامل های مؤثر در رویداد زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) چکیده   PDF 1863
شهریار خالدی ; خه بات درفشی ; اکبر مهرجونژاد ; سعیده قره چاهی ; شاهین خالدی
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران چکیده   PDF 1770
بهلول علیجانی ; احمد روشنی ; فاطمه پرک ; روح الله حیدری
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی چکیده   PDF 1720
محسن ارسلانی ; قاسم عزیزی ; فرامرز خوش اخلاق
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان چکیده   PDF 1664
حسین نگارش ; یاسمن یاری
1 - 10 (10)


geo.eh@um.ac.ir