نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) آسیب پذیری خطوط ریلی شمال دشت لوت در مقابل سیلاب چکیده   PDF
منیژه قهرودی تالی
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) آسیب‌پذیری ناشی از سیلاب شهری (مطالعه موردی: تهران، درکه تا کن) چکیده   PDF
منیژه قهرودی تالی , آنیتا مجیدی هروی , اسماعیل عبدلی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) اثرات باد گرمش بر وضعیت جوی ایستگاه همدیدی رشت چکیده   PDF
حسین عابد , فاطمه صحراییان , پرویز رضایی
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) اثرات برداشت شن و ماسه بر ویژگی‌های ژئومورفیک رودخانه لاویج ؛ استان مازندران چکیده   PDF
رضا اسماعیلی , محمدمهدی حسین‌زاده , رضا اقبالی
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون چکیده   PDF
بهروز محمدی یگانه , محمد ولائی , مهدی چراغی
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) ارتقاء مدل اسلمسا با ترفندی تکنیکی در سهم گذاری عوامل فرسایشی چکیده   PDF
محمد حسین رامشت , مژگان انتظاری , سوسن دلسوز
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) ارزیابی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی احداث سد بار نیشابور چکیده   PDF
مرجان طاهری صفار , ناصر شاهنوشی , لیلی ابوالحسنی
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای جابه جا شده شرق استان گلستان) چکیده   PDF
امین محمدی استادکلایه , سید حسن مطیعی لنگرودی , محمد رضا رضوانی , مجتبی قدیری معصوم
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) ارزیابی تأثیر تزریق یون کلسیم بر مقاومت مکانیکی خاک های ریزدانه چکیده   PDF
رحیم کاظمی , محمد هادی داودی
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) ارزیابی تأثیر گسل و سنگ‌شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) چکیده   PDF
مریم فتاحی بندپی , محمد غفوری , غلامرضا لشکری‌پور , ناصر حافظی‌مقدس
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران چکیده   PDF
حسین عساکره , فریبا صیادی
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) ارزیابی خطر ریسک زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان‌رود بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی توافقی ویکور چکیده   PDF
مژگان انتظاری نجف آبادی , فاطمه خدادادی , اکبر رستمی
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) ارزیابی خطر ریسک زمین‌لغزش حوضه آبخیز طالقان‌رود بر پایه ردیابی الگوهای همدید منجر به مخاطرات ژئومورفودینامیکی (مطالعه موردی زمین‌لغزش‌های ناشی از بارش‌های ۱۴-۳۱ مارس ۱۹۹۸) چکیده   PDF
نسرین نیک اندیش
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) ارزیابی خودهمبستگی فضایی تغییرات زمانی- مکانی جزایر گرمایی در خراسان رضوی چکیده   PDF
علیرضا انتظاری , عباسعلی داداشی رودباری , مهدی اسدی
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) ارزیابی سطح ریسک در فرایند توسعه سیستم های گردشگری (مطالعه موردی: شهرستان خرّم آباد) چکیده   PDF
حسنعلی فرجی سبکبار , محمد سلمانی , اطهره عیاشی
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی چکیده   PDF
فهیمه عبادی نیا , محمد اجزاء شکوهی , محمد رحیم رهنما , امید علی خوارزمی
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها بر اساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل هایµd ، TOPSIS و GIS (نمونة موردی شهر یزد) چکیده   PDF
سعید ملكی , الیاس مودت
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) ارزیابی عامل های مؤثر در رویداد زمین لغزش و پهنه بندی آن با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز طالقان) چکیده   PDF
شهریار خالدی , خه بات درفشی , اکبر مهرجونژاد , سعیده قره چاهی , شاهین خالدی
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های آماری لجستیکی و ناپارامتریکی به‌منظور مدیریت مناطق حساس به حرکات توده‌ای در حوضه آبریز گویجه بل چکیده   PDF   PDF
صغری اندریانی , محمدحسین رضایی مقدم , خلیل ولیزاده کامران , ویدا برزگر
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) ارزیابی مخاطرات سنگ ریزه در آزاد راه رودبار- رستم آباد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه چکیده   PDF
محمد مهدی حسین زاده , سعید رحیمی هر آبادی , حسن اروجی , مهدی صمدی
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) ارزیابی مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش‌بینی تغییرات اقلیمی استان گیلان چکیده   PDF
لادن کاظمی راد , حسین محمدی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) ارزیابی میزان آسیب‌پذیری شبکه معابر شهری در برابر زمین‌لرزه (نمونه موردی: شهرک باغمیشه تبریز) چکیده   PDF
ابوالفضل قنبری , محمد علی سالکی ملکی , معصومه قاسمی
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل) چکیده   PDF
فریبا اسفندیاری درآباد , عطا غفاری گیلانده , خداداد لطفی
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) ارزیابی کارایی فنون هوش مصنوعی در مطالعات زمین‌لغزش با تاکید بر الگوریتم SVM (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه) چکیده   PDF
مجتبی یمانی , علی احمدآبادی , غلامرضا زارع
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) استخراج پهنه‌های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه خشک با استفاده از داده‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان داراب) چکیده   PDF
احمد نوحه‌گر , غلامرضا زارع
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) استخراج پهنه‌های شوری خاک در مناطق خشک و نیمه‌خشک با استفاده از نظریه زمین‌آمار (استان اصفهان) چکیده   PDF
سمیه صدر , مجید افیونی , زهرا موحدی راد
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) استخراج گسل های البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER به روش بصری و رقومی خودکار چکیده   PDF
مریم سادات میرعابدینی , شعبان شتایی , مریم آق آتابای
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) اصلاح ضریب کریگر براساس دوره‌های بازگشت مختلف به منظور برآورد دبی حداکثر سیل (مطالعه موردی: حوضه آبریز ایران مرکزی) چکیده   PDF
علی فتح‌زاده , اعظم جایدری
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود چکیده   PDF
طاهره صادقلو , حمدالله سجاسی قیداری
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی چکیده   PDF
سیدرضا حسین زاده , مهناز جهادی طرقی
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) بازسازی تغییرات اقلیمی هولوسن و پلیئستوسن پسین منطقه زاگرس میانی با استفاده از شواهد گرده‌شناسی تالاب هشیلان چکیده   PDF
رضا صفایی راد , قاسم عزیزی , حسین محمدی , حمید علیزاده لاهیجانی
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) بازسازی تغییرات دمای حداکثر استان کرمانشاه با استفاده از حلقه های درختی چکیده   PDF
محسن ارسلانی , قاسم عزیزی , فرامرز خوش اخلاق
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) بازسازی حلقه-درختی بارش شمال شرق ایران با استفاده از گاهشناسی درختان ارس منطقه لاین چکیده   PDF   PDF
مهدی نادی , کامبیز پورطهماسی
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس میانی با استفاده از یک گاه‌شناسی منطقه ای (۲۰۱۰-۱۷۵۰) چکیده   PDF
قاسم عزیزی , محسن ارسلانی , عزت اله ارسلانی , رضا صفایی راد
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی چکیده   PDF   PDF
مریم قاسم نژاد , سید رضا حسین زاده , کامبیز پورطهماسی , محمد شریفی کیا
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) بررسی آسیب‌پذیری آبخوان دشت نیشابور با استفاده از روش دراستیک در محیط GIS چکیده   PDF
ابوالقاسم امیراحمدی , مجید ابراهیمی , محمد علی زنگنه اسدی , الهه اكبری
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) بررسی اثر تابش خورشید بر میزان ابتلا به نابینایی در نواحی روستایی استان چهارمحال و بختیاری چکیده   PDF
عباسعلی آروین
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) بررسی تأثیر لکه‌های خورشیدی بر دمای ایستگاه‌های کرمان و شیراز طی نیم‌قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک چکیده   PDF   PDF
کمال امیدوار , رضا ابراهیمی , مرضیه جمشیدی مطلق
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) بررسی تأثیر مخاطرات بر توسعه گردشگری شهرستان سرعین چکیده   PDF
سید محمد زمان زاده , مجتبی قدیری معصوم , حسنعلی فرجی سبکبار , هما واعظی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) بررسی تأثیرات ارتفاعات زاگرس بر چرخه عمر سامانه‌های همرفتی میان‌مقیاس غرب ایران چکیده   PDF
داریوش یاراحمدی , سعید بساطی , بهروز نصیری , سمیه رفعتی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) بررسی ترکیب خصوصیات شیمیایی ریزگردهای شهداد توسط آنالیز XRF چکیده   PDF
مهران همدم جو , علیرضا راشکی , رضا جعفری
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران چکیده   PDF
محمد سعید نجفی , فرامرز خوش اخلاق , سید محمد زمانزاده , محمد حسن شیرازی , مهدی صمدی
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) بررسی تغییرات مجرای رودخانه ارس با استفاده از روش ترانسکت در طی بازه زمانی ۱۹۸۷ تا ۲۰۱۴ و تأثیر سازه‌های احداثی در اصلاح مسیر رودخانه (از اصلاندوز تا پارس‌آباد) چکیده   PDF
اسد الله حجازی , مهدی مدیری , مسعود رحیمی , ارسلان مهرورز
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) بررسی جزیره حرارتی شهر مشهد با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و نظریه فرکتال چکیده   PDF
بتول اشرف , علیرضا فریدحسینی , آمنه میان آبادی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) بررسی روابط بین عناصر آب و‌ هوایی و نوسانات آلودگی هوا (مورد: شهر مشهد) چکیده   PDF
محمد سلیقه , حمید کاخکی مهنه
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) بررسی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های موثر بر رخداد بارش های مداوم (۵ روز و بیشتر) و سنگین در ایران: درفصل سرد۲۰۱۲-۱۹۵۳ چکیده   PDF
فاطمه درگاهیان , بهلول علیجانی , حسین محمدی
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) بررسی شاخص جدید وضعیت دینامیکی جو در بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر چکیده
حمید نوری
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) بررسی شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده‌های آب و هوایی مخرّب در مشهد چکیده   PDF
حسن صالحی , سید حسین ثنایی نژاد , محمد موسوی بایگی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) بررسی شرایط سینوپتیکی و ترمودینامیکی توفان تندری منجر به سیل شدید ۲۸ تیرماه سال ۱۳۹۴ در البرز مرکزی چکیده   PDF
علی اکبر رسولی , علی محمد خورشید دوست , مجتبی فخاری واحد
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) بررسی عدم قطعیت مدل‌های AOGCM و سناریوهای انتشار در برآورد پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مشهد) چکیده   PDF
دل آرام هوشمند , محمد جواد خردادی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) بررسی عملکرد نئوتکتونیک برمخروط افکنه‏ها با تاکید بر توان لرزه‏خیزی گسل‏ها (منطقه مورد مطالعه: دامنه‏های شما لغرب سهند) چکیده   PDF
عقیل مددی , داود مختاری , حمدیه شیرزادی , ارسلان مهرورز
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) بررسی فعالیت‌های تکتونیکی بر ژئومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه خرتوت از حوزه آبخیز اترک) چکیده   PDF
زهرا گوهری , محمد تاج بخش , محبوبه سربازی , سید ناصر نعیمی قصابیان
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) بررسی نقش عوامل روان‌شناختی بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان بناب) چکیده   PDF   PDF
وکیل حیدری ساربان , علی مجنونی توتاخانه , مجتبی مفرح بناب
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) بررسی همدیدی- دینامیکی الگوهای بارش حدی بهاره در سواحل جنوبی دریای خزر چکیده   PDF
جعفر معصوم پور سماکوش , مرتضی میری , رضا دوستان , جلیل صحرایی
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) بررسی و برآورد سیلاب‌های مسیر رودخانه‌های مئاندری با استناد به تغییرات قوس خمیدگی مسیر رود (مطالعه موردی : رودآجی چای در شمال غرب ایران) چکیده   PDF
مریم بیاتی خطیبی
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) بررسی و تحلیل مدل تجربی رفتارهای کاهش خطر زلزله خانوارهای شهر تهران چکیده   PDF
زهرا عسگری زاده , مجتبی رفیعیان , هاشم داداش ‍پور
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) بررسی و تهیه نقشه های وقوع سرمازدگی گیاهان زراعی و باغی در استان آذربایجان غربی چکیده   PDF
بهزاد حصاری , رضا رضایی , رامین نیکانفر , نادره طایفه نسکیلی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) بررسی پایداری محیطی گسترش سکونتگاه‌های انسانی در حوضه آبریز رودخانه زاینده‌رود چکیده   PDF
عبدالرضا رحمانی فضلی , سعید صالحیان بادی
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) بررسی ژئومورفولوژی چین‏های فعال محدوده شمال شهر یزد چکیده   PDF
محمد آریامنش
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) تأثیر خصوصیات بارش بر تغییرات مکانی و زمانی حرکت توده لغزشی منطقه توان در استان قزوین چکیده   PDF
جمشید جویباری , عطااله کاویان , جمال مصفایی
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) تأثیر ویژگی های رسوب شناسی در توسعه فرسایش تونلی در سازند فلیش مکران (مطالعه موردی: محدوده شهرستان جاسک) چکیده   PDF
مجتبی یمانی , محمد اکبریان
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) تحلیل آماری ـ همدیدی امواج گرمایی بالای ۴۰ درجة سلسیوس در غرب ایران چکیده   PDF
فیروز مجرد , جعفر معصوم پور , طیبه رستمی
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) تحلیل اثرات وقوع زلزله در مناطق روستایی شهرستان ورزقان (مطالعه موردی: دهستان ازومدل شمالی) چکیده   PDF
وکیل حیدری ساربان
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) تحلیل اقلیم سینوپتیک شرایط شکل گیری بلوم جلبکی در خزر جنوبی چکیده   PDF
عبدالعظیم قانقرمه , غلامرضا روشن
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) تحلیل اقلیمی گردوغبار معلّق در ایستگاه هواشناسی سرپُل ذهاب (۲۰۰۹ - ۱۹۸۶) چکیده   PDF
احمد نوحه گر , اسداله خورانی , احسان تمسکی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) تحلیل رابطه الگوهای همدید با میزان آلاینده ذرات معلق و منواکسید کربن در شهر شیراز چکیده   PDF
غلامعلی مظفری , مهدی نارنگی فرد , سیده مرضیه حقیقت
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) تحلیل روند و نوسانات فشار بخار آب در جنوب و جنوب غرب ایران چکیده   PDF
حسن لشکری , علی اکبر متکان , حسین عساکره , یونس خسروی
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) تحلیل ریسک مخاطرات چندگانه شهری در اثر سیل و زلزله (مطالعه موردی: منطقه بیست تهران) چکیده   PDF
خدیجه نوروزی خطیری , بابک امیدوار , بهرام ملک محمدی , سجاد گنجه ای
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، مطالعه موردی: بارش سنگین ۲۰ اسفند ۱۳۸۹ چکیده   PDF
برومند صلاحی , مهدی عالی جهان
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: مساکن شهر اصفهان) چکیده   PDF
علی زنگی آبادی , زهرا اسماعیلیان
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) تحلیل طوفان‌های گرد و غبار استان یزد بر مبنای مدل سازی های عددی چکیده   PDF
محمدرضا محمدپور پنچاه , محمدحسین معماریان , سید مجید میررکنی
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه‌های اصلی‌وزن‌جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین) چکیده   PDF
حسنعلی فرجی سبکبار , سیدعلی بدری , رضا عباسی ورکی , الهام عباسی ورکی
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) تحلیل فضایی خشک‌سالی اقلیمی و اثرات آن بر الگوی فضایی مکان گزینی سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی روستاهای استان مازندران) چکیده   PDF
سید یاسر حکیم دوست , محسن رستگار , علی محمد پور زیدی , حسین حاتمی
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی چکیده   PDF
علیرضا صادقی نیا , بهلول علیجانی , پرویز ضیائیان فیروزآبادی
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) چکیده   PDF
هاشم داداش‌پور , حمیدرضا خدابخش , مجتبی رفیعیان
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) تحلیل مخاطرات ناشی ازماسه های روان بر سکونتگاه‌های غرب دشت لوت چکیده   PDF
مهران مقصودی , سعید نگهبان , سجاد باقری
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان چکیده   PDF
حسین نگارش , یاسمن یاری
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) تحلیل مکانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار چکیده   PDF
حمید زارع ابیانه
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های شرقی خزر چکیده   PDF   PDF
امیرحسین حلبیان , علیرضا دهقانپور , زینب عاشوری قلعه رودخانی
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) تحلیل همدید پویشی فراگیرترین روز گرم ایران طی سال ۱۳۴۰ تا سال ۱۳۸۶ چکیده   PDF
حسین عساکره , سید ابوالفضل مسعودیان , حسن شادمان
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی چکیده   PDF
عزت نامنی , سلیمان صادقی , رضا دوستان
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) تحلیل همدیدی و ترمودینامیکی توفان‌های تندری در ایستگاه‌های هواشناسی همدان چکیده   PDF
فخرالدین ایران پور , حجت اله یزدان پناه , علی حنفی
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران چکیده   PDF
سلیمان صادقی , سیدرضا حسین زاده , رضا دوستان , زهرا آهنگرزاده
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) تحلیل و شناسایی الگوهای همدیدی توفان‌های گردوغبار غرب ایران چکیده   PDF
ام السلمه بابایی فینی , طاهر صفرراد , مصطفی کریمی
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) تحلیل پایداری حمل‌ونقل شهر مشهد با استفاده از روش جاپای بوم‌شناختی چکیده   PDF
محمد رحیم رهنما , فهیمه عبادی نیا
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) تحلیل پایداری شیب با استفاده از مدل فرآیندیSINMAP (مطالعه موردی: پهنه لغزشی هاونان، بیرجند) چکیده   PDF
سید محمد تاجبخش , هادی معماریان , مجید آسیایی
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان‌شهر مشهد چکیده   PDF
علی یوسفی , فاطمه قاسمی ادكان , حسین تقوی گرجی
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) تحلیلی بر پایداری روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در برابر بحران‌های طبیعی و انسانی چکیده   PDF
سید هادی طیب نیا , سوران منوچهری
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه چکیده   PDF
حسن ذوالفقاری , جلیل صحرایی , فریاد شاقبادی , آذر جلیلیان
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) تعیین آغاز فصل تابستان در ایران بر اساس پرش ناگهانی شمال سوی جت جنب حاره بر روی خاورمیانه چکیده   PDF
جمیله قلی پور , سید حسین ثنائی نژاد , عباس مفیدی , امین علیزاده
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران چکیده   PDF
پرویز رضائی , محمود روشنی , سیده مهشید امیرآبادیزاده
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره‌گیری از روش‌های تخمین نقطه تغییر چکیده   PDF
عباس مفیدی , محسن حمیدیان پور , محمد سلیقه , بهلول علیجانی
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش چکیده   PDF
محمود خسروی , اکبر زهرایی , حسین حیدری , سارا بنی نعیمه
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) تعیین پهنه‌های سیل‌گیر با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردی: بالادست سد طالقان از پل گلینک تا پل وشته) چکیده   PDF
مجتبی یمانی , مریم تورانی , سمیرا چزغه
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران چکیده   PDF
احمد روشنی , هوشنگ قائمی , زهرا حجازی زاده
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) تغییرپذیری شدت پرفشار سیبری در دوره تشدید گرمایش جهانی چکیده   PDF
طاهر صفرراد , قاسم عزیزی , حسین محمدی , حسنعلی فرجی سبکبار
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کٌرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم) چکیده   PDF
عادل سپهر , سعیده هنرمندنژاد
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) توسعه یک شاخص ترکیبی چندمتغیره بر پایه تحلیل مؤلفه مبنا برای ارزیابی خشک‌سالی‌های آب – هواشناختی در جنوب‌شرق ایران (مطالعه موردی: حوضه سد پیشین) چکیده   PDF
حمید نظری پور
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) جایگاه دانش بومی در مدیریت مخاطرات طبیعی در روستاها (مطالعه موردی: دهستان شیزر، شهرستان هرسین) چکیده   PDF
آئیژ عزمی , فرزاد میرزایی قلعه , سباء درویشی
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) راهبردهای مدیریت مخاطره سیل در مناطق روستایی با مدل SWOC-TOPSIS (مطالعه موردی حوضه آبریز قره چای رامیان) چکیده   PDF
طاهره صادقلو , حمدالله سجاسی قیداری
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) رتبه‌بندی روستاهای آسیب‌پذیر در برابر فرسایش بادی و حرکت ماسه‌های روان با استفاده از مدل‌های Fuller triangle و Oreste (مطالعه موردی: روستاهای منطقه شهداد در غرب دشت لوت) چکیده   PDF
سعید نگهبان , مهدی حسام
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) ردیابی منابع گردوغبار در سطوح مختلف جوّ تهران با استفاده از مدل HYSPLIT چکیده   PDF
فهیمه محمدی , سمیه کمالی , مریم اسکندری
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران چکیده   PDF
بهلول علیجانی , احمد روشنی , فاطمه پرک , روح الله حیدری
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) سنجش آسیب پذیری سکونت گاه‌ها و تأسیسات از مخاطره مورفولوژیکی فرونشست در بخشی از جنوب شهر تهران چکیده   PDF
محمد شریفی کیا , نعمت مال امیری , سیاوش شایان
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) سنجش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی در برابر بحران دریاچه ارومیه و چالش¬های تاب‌آوری جامعه روستایی چکیده   PDF
احسان پاشانژاد سیلاب , مجتبی رفیعیان , سیاوش شایان
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) سنجش رضایت‌مندی از کیفیت زندگی در مجتمع‌های زیستی احداث شده پس از رویداد زلزله مطالعه موردی: شهرستان زیرکوه (قاین) چکیده   PDF
علی حاجی نژاد , علی اکبر عنابستانی , ملیحه نوروزی , سیده سمیه خاتمی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) شبیه سازی اثر خشک شدن دریاچه ارومیه بر بارش منطقه شمال غرب ایران چکیده   PDF
لیلا گلزاری پرتو
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) شبیه سازی الگوی پراکنش CO با مدل خرداقلیمی Envi-met در مسیر آزادی ـ تهران پارس چکیده   PDF
علی اکبر شمسی پور , ژوان امینی
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد چکیده   PDF
علی اکبر شمسی پور , فهیمه نجیب زاده , زینب حسین پور
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه چکیده   PDF
محمدامین حیدری , فرامرز خوش اخلاق , محمدامین مرادی مقدم , اصغر مولایی پارده
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm۳) چکیده   PDF
زهرا حجازی زاده , دکتر سید محمد حسینی , علی رضا کربلایی درئی
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP چکیده   PDF
آمنه دشت بزرگی , بهلول علجانی , زین العابدین جعفرپور , علی رضا شکیبا
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرسایش شیاری و فراوانی آن در منطقه احمدآباد مشهد چکیده   PDF
سیده مطهره حسینی , ابوالفضل مساعدی , کمال الدین ناصری , علی گلکاریان
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران چکیده   PDF
فریبا صادقی , هوشمند عطایی , سادات هاشمی نسب
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) شناسایی وردش‌های مکانی روزهای برفپوشان در ایران زمین به کمک داده‌های دورسنجی چکیده   PDF
محمد صادق کیخسروی کیانی , سید ابوالفضل مسعودیان
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل چکیده   PDF
شهاب عباس زاده , براتعلی خاکپور , حمید گوهری
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS) چکیده   PDF
عادل سپهر , راحیل کاویان
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) فضاهای بی‌دفاع در شهر و حسّ ترس؛ پدیدارشناسی تجربه عبور از پل‌های زیرگذر در مشهد چکیده   PDF
علی یوسفی , لیلا جوهری
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) مدل¬سازی تلفات انسانی در سناریوی وقوع زلزله شبانه منطقة یک شهر اهواز بر پایة مدل کوبرن فازی چکیده   PDF
مصطفی محمدی ده چشمه , رضا نظرپور دزکی
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) مدیریت بحران و مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های اسکان موقت با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر) چکیده   PDF
عیسی ابراهیم زاده , دیمن کاشفی
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران چکیده   PDF
امینه شکیبا , سلیمان صادقی , رضا دوستان
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران چکیده   PDF   PDF
دینا عبدمنافی , امیرحسین مشکوتی , سهراب حجام , مجید وظیفه دوست
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) مطالعه حساسیت شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو به پارامترسازی های شارهای سطحی مدل Advanced Hurricane WRF چکیده   PDF
حسین ملکوتی , مهریار علی محمدی
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) مطالعه عددی شکل گیری و تکامل یک توفان گردوغبار سنگین در منطقه خاورمیانه چکیده   PDF
حسین ملکوتی , سمیرا باباحسینی
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) مقایسه تطبیقی چرخندهای حاره¬ای شمال دریای عرب و دریای عمان طی دهه اخیر ( ۲۰۱۵-۲۰۰۵) چکیده   PDF
فائزه شجاع , محمود خسروی , علی اکبر شمسی پور
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع عضویت فازی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: جاده ارتباطی مریوان- سنندج) چکیده   PDF
امیر صفاری , آرش اخدر
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) مکانیابی دفن زباله با ترکیب روش میانگین گیری وزن دار ترتیبی (OWA) و GIS در مشهد چکیده   PDF
محمد رحیم رهنما , حسین آقاجانی , مهدی فتاحی
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) مکان‌یابی بهینه ایستگاه‌های آتش‌نشانی در شهر مشهد چکیده   PDF
محمد اجزاء شکوهی , حمید شایان , محمد هادی درودی
سال ۴ ، شماره ۱۶،(۱۳۹۴) مکان‌یابی بهینۀ پایگاه اسکان موقّت در مدیریت بحران نواحی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) چکیده   PDF
خدیجه بوزرجمهری , خدیجه جوانی , مجید رضا کاتبی
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) مکان‌یابی محل دفن مناسب پسماندها در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: نقاط روستایی شهرستان خواف) چکیده   PDF
علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری
سال ۱، شماره ۱ (۱۳۹۱) نابهنجاری‌های همدیدی منجر به یخبندان‌های فراگیر ایران چکیده   PDF
پیمان محمودی , محمود خسروی , سید ابوالفضل مسعودیان , بهلول علیجانی
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد چکیده   PDF
سلیمان صادقی , عباس مفیدی , مهین جهانشیری , رضا دوستان
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) نقش سامانه موسمی در تشدید بیماری مالاریا در جنوب استان سیستان و بلوچستان با تاکید بر شهر چابهار چکیده   PDF
تقی طاوسی , محمود خسروی , نسرین حسین آبادی
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان چکیده   PDF
فاضل ایران منش , مهران مقصودی , ابراهیم مقیمی , مجتبی یمانی , امیرحسین چرخابی
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب چکیده   PDF
مهناز جهادی طرقی , سید رضا حسین زاده
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) واکاوی آماری موج گرمایی و دماهای گرانگین بیشینه کرمانشاه و ارتباط آن با نوسان اطلس شمالی چکیده   PDF
مصطفی کرم پور , بهروز نصیری , زهره مریانجی , پارسا غلامی , خدیجه مرادی , سعید بساطی
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) واکاوی بسامد رخداد رودبادها هنگام بارش‌های سیل‌آسای استان کردستان چکیده   PDF
محمد دارند
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) واکاوی ترمودینامیکی بارش های شدید ناشی از پدیده سردچال نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران(مطالعه موردی: رخداد بارش ۱۱ آذر ۱۳۸۷) چکیده   PDF
کمال امیدوار , سعید الفتی , فریبا اقبالی بابادی , خدیجه مرادی
سال ۴ ، شماره ۱۳،(۱۳۹۴) واکاوی رفتار بارشهای حدی در ارتباط با عوامل مؤثر بر بارش در غرب و شمالغرب چکیده   PDF
مجید رضائی بنفشه , محمد سعید نجفی , حبیبه نقی زاده , شعیب آب خرابات
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) واکاوی روند گستره متاثر از تغییر اقلیم در ایران طی دهه های اخیر چکیده   PDF
فاطمه رعیت پیشه , ابوالفضل مسعودیان
سال ۳ ، شماره ۹ ،(۱۳۹۳) واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر چکیده   PDF
فروغ مومن پور , سمانه نگاه , شبنم هادی نژاد صبوری , نیما فرید مجتهدی , ابراهیم اسعدی اسکوئی
سال ۱، شماره ۲ (۱۳۹۱) واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران چکیده   PDF
فرامرز خوش اخلاق , حسین محمدی , علی اکبر شمسی پور , اصغر افتادگان خوزانی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) واکاوی همدید علل ترمودینامیکی آتش سوزی جنگل های شهرستان دزفول چکیده   PDF
برومند صلاحی , مهدی عالی جهان
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) واکاوی همدید – ماهواره¬ای موج بارشی سنگین استان چهارمحال و بختیاری چکیده   PDF
بهروز سبحانی , مهدی عالی جهان , بتول زینالی
سال ۴، شماره ۱۵،(۱۳۹۴) واکاوی همدیدی سامانه کم فشار سودانی در رخداد ترسالی ها و خشکسالی های نیمه جنوبی ایران چکیده   PDF
فاطمه پرک , احمد روشنی , بهلول علیجانی
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) پایش روند افزایش شوری خاک در مخروط افکنه دامغان با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری وداده های پیمایش چکیده   PDF
محمد شریفی کیا , عباسعلی افضلی
سال ۴، شماره ۱۴ ،(۱۳۹۴) پایش ماهواره ای و تحلیل همدید پدیده ی گرد و غبار در کلان شهر مشهد طی دوره آماری ۲۰۱۳-۲۰۰۹ چکیده   PDF
جمیله محمدی مرادیان , سید رضا حسین زاده
سال ۱ ، شماره ۴ (۱۳۹۱) پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران (مطالعه موردی: تالاب میقان) چکیده   PDF
منیژه قهرودی تالی , بهاره میرزاخانی , آتنا عسگری
سال ۲ ، شماره ۷ (۱۳۹۲) پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونۀ توت چکیده   PDF
مریم ملاشاهی , حبیب علیمحمدیان , سید محسن حسینی , وحید فیضی , علیرضا ریاحی بختیاری
سال ۳ ، شماره ۱۲،(۱۳۹۳) پهنه بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود) چکیده   PDF
فریبا اسفندیاری درآباد , ابراهیم بهشتی جاوید , محمدحسین فتحی
سال ۵، شماره ۱۸ ،(۱۳۹۵) پهنه بندی خطر تفرا، گدازه و ابرهای سوزان ناشی از فوران احتمالی آتشفشان تفتان چکیده   PDF
احمد خیاط زاده , احمد عباس نژاد , حجت الله رنجبر
سال ۲ ، شماره ۸ ،(۱۳۹۲) پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی چکیده   PDF
عزت اله قنواتی
سال ۲ ، شماره ۶ (۱۳۹۲) پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه ی شمال شرق ایران چکیده   PDF
عباس مفیدی , سیدرضا حسین زاده , محترم محمدیاریان
سال ۳ ، شماره ۱۰ ،(۱۳۹۳) پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک چکیده   PDF
حسن فرامرزی , سید محسن حسینی , مهدی غلامعلی فرد
سال ۲، شماره ۵ (۱۳۹۲) پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز) چکیده   PDF
ابوالفضل قنبری , محمد علی سالکی ملکی , معصومه قاسمی
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) پهنه بندی و بررسی اثرات مورفولوژیکی سیلاب های رودخانه زرینه رود (از ساری قمیش تا سد نوروزلو) چکیده   PDF
محمدحسین رضائی مقدم , معصومه رجبی , رسول دانشفراز , منصور خیری زاده
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) پهنه‌بندی اراضی شهرستان گناباد برای دفن پسماند روستایی به روش تحلیل شبکه‌ای (ANP) چکیده   PDF
نجمه وفادوست , جواد میکانیکی , علی اشرفی
سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵) پهنه‌بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص‌های کالبدی – فضای (موردمطالعه: شهر ارومیه) چکیده   PDF   PDF
علی شماعی , نازیلا یعقوب نژاد اصل , خدیجه سعیدی , رقیه امیری
سال ۳ ، شماره ۱۱ ،(۱۳۹۳) پهنه‌بندی و واکاوی فرایندهای هوازدگی در غرب دشت مرکزی - زاگرس چکیده   PDF
فرامرز خوش اخلاق , علی اکبر شمسی پور , مهران مقصودی , محمدامین مرادی مقدم
سال ۵، شماره ۱۷ ،(۱۳۹۵) پیش بینی قابلیت رخداد بهمن در محور میگون- شمشک با استفاده از رگرسیون لجستیک رخدادهای نادر چکیده   PDF
کاظم نصرتی , سارا کیاشمشکی , محمد مهدی حسین زاده
سال ۱، شماره ۳(۱۳۹۱) پیش بینی وضعیّت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دورۀ ۲۰۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG۵ چکیده   PDF
سیده فاطمه معافی مدنی , محمد موسوی بایگی , حسین انصاری
سال ۵، شماره ۲۰،(۱۳۹۵) پیش‌بینی محل وقوع زلزله احتمالی در استان خراسان رضوی با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی چکیده   PDF
سلمان حیاتی , یونس غلامی , آسیه اسماعیلی , مرتضی رضوی نژاد
1 - 162 (162)


geo.eh@um.ac.ir