نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • آسیب پذیری خطوط ریلی شمال دشت لوت در مقابل سیلاب  PDF    دانلود : 1502
  منیژه قهرودی تالی 1-15
  بازدید: 929
  روند تغییرپذیری فرین های دما با استفاده از شاخص های تغییر اقلیم در ایران  PDF    دانلود : 1092
  بهلول علیجانی ; احمد روشنی ; فاطمه پرک ; روح الله حیدری 17-28
  بازدید: 1770
  باز سازی سیلاب های قدیمی رودخانه سه هزار با استفاده از دندروژئومورفولوژی  PDF    دانلود : 682
  سیدرضا حسین زاده ; مهناز جهادی طرقی 29-53
  بازدید: 1073
  واکاوی همدید بارش تگرگ فراگیر در شمال غرب ایران  PDF    دانلود : 916
  فرامرز خوش اخلاق ; حسین محمدی ; علی اکبر شمسی پور ; اصغر افتادگان خوزانی 55-69
  بازدید: 936
  شناسایی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرسایش شیاری و فراوانی آن در منطقه احمدآباد مشهد  PDF    دانلود : 966
  سیده مطهره حسینی ; ابوالفضل مساعدی ; کمال الدین ناصری ; علی گلکاریان 71-83
  بازدید: 989
  تحلیل اقلیم سینوپتیک شرایط شکل گیری بلوم جلبکی در خزر جنوبی  PDF    دانلود : 859
  عبدالعظیم قانقرمه ; غلامرضا روشن 85-100
  بازدید: 894
  ارزیابی مخاطرات سنگ ریزه در آزاد راه رودبار- رستم آباد با استفاده از فرایند تحلیل شبکه  PDF    دانلود : 880
  محمد مهدی حسین زاده ; سعید رحیمی هر آبادی ; حسن اروجی ; مهدی صمدی 101-116
  بازدید: 1486
  بررسی شاخص جدید وضعیت دینامیکی جو در بارش های سنگین سواحل جنوبی خزر 
  حمید نوری 117-147
  بازدید: 1013


  geo.eh@um.ac.ir