فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

ارزيابي و شبيه¬سازي رشد شهري با استفاده از مدل زنجیره مارکوف (مورد مطالعه: شهر دزفول)

غلامرضا سبزقبائی; فرهاد صالحی پور; سولماز دشتی; آرزو صفویان