فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های شرقی خزر

امیرحسین حلبیان; علیرضا دهقانپور; زینب عاشوری قلعه رودخانی

مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران

دینا عبدمنافی; امیرحسین مشکوتی; سهراب حجام; مجید وظیفه دوست

ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی

فهیمه عبادی نیا; محمد اجزاء شکوهی; محمد رحیم رهنما; امید علی خوارزمی

بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی

مریم قاسم نژاد; سید رضا حسین زاده; کامبیز پورطهماسی; محمد شریفی کیا