نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بازسازی حلقه-درختی بارش شمال شرق ایران با استفاده از گاهشناسی درختان ارس منطقه لاین  PDF    دانلود : 111 PDF    دانلود : 93
  مهدی نادی ; کامبیز پورطهماسی 1-16
  بازدید: 227
  بررسی تأثیر لکه‌های خورشیدی بر دمای ایستگاه‌های کرمان و شیراز طی نیم‌قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک  PDF    دانلود : 94 PDF    دانلود : 59
  کمال امیدوار ; رضا ابراهیمی ; مرضیه جمشیدی مطلق 17-36
  بازدید: 238
  تحلیل همدید بارش های حدی و فراگیر در کرانه های شرقی خزر  PDF    دانلود : 91 PDF    دانلود : 59
  امیرحسین حلبیان ; علیرضا دهقانپور ; زینب عاشوری قلعه رودخانی 37-57
  بازدید: 235
  ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های آماری لجستیکی و ناپارامتریکی به‌منظور مدیریت مناطق حساس به حرکات توده‌ای در حوضه آبریز گویجه بل  PDF    دانلود : 100 PDF    دانلود : 49
  صغری اندریانی ; محمدحسین رضایی مقدم ; خلیل ولیزاده کامران ; ویدا برزگر 59-77
  بازدید: 261
  مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران  PDF    دانلود : 93 PDF    دانلود : 50
  دینا عبدمنافی ; امیرحسین مشکوتی ; سهراب حجام ; مجید وظیفه دوست 79-93
  بازدید: 305
  پهنه‌بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص‌های کالبدی – فضای (موردمطالعه: شهر ارومیه)  PDF    دانلود : 89 PDF    دانلود : 95
  علی شماعی ; نازیلا یعقوب نژاد اصل ; خدیجه سعیدی ; رقیه امیری 95-113
  بازدید: 272
  ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی  PDF    دانلود : 83
  فهیمه عبادی نیا ; محمد اجزاء شکوهی ; محمد رحیم رهنما ; امید علی خوارزمی 115-129
  بازدید: 196
  بررسی نقش عوامل روان‌شناختی بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان بناب)  PDF    دانلود : 87 PDF    دانلود : 56
  وکیل حیدری ساربان ; علی مجنونی توتاخانه ; مجتبی مفرح بناب 131-149
  بازدید: 714
  بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی  PDF    دانلود : 91 PDF    دانلود : 76
  مریم قاسم نژاد ; سید رضا حسین زاده ; کامبیز پورطهماسی ; محمد شریفی کیا 151-174
  بازدید: 202


  geo.eh@um.ac.ir