نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • مکان‌یابی بهینۀ پایگاه اسکان موقّت در مدیریت بحران نواحی روستایی (نمونۀ موردمطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج)  PDF    دانلود : 1044
  خدیجه بوزرجمهری ; خدیجه جوانی ; مجید رضا کاتبی 1-20
  بازدید: 801
  تحلیلی بر پایداری روستاهای بخش خاوومیرآباد شهرستان مریوان در برابر بحران‌های طبیعی و انسانی  PDF    دانلود : 624
  سید هادی طیب نیا ; سوران منوچهری 21-38
  بازدید: 335
  ردیابی منابع گردوغبار در سطوح مختلف جوّ تهران با استفاده از مدل HYSPLIT  PDF    دانلود : 879
  فهیمه محمدی ; سمیه کمالی ; مریم اسکندری 39-54
  بازدید: 663
  ارزیابی مدل مناسب گردش عمومی جو برای پیش‌بینی تغییرات اقلیمی استان گیلان  PDF    دانلود : 1002
  لادن کاظمی راد ; حسین محمدی 55-74
  بازدید: 838
  تأثیر خصوصیات بارش بر تغییرات مکانی و زمانی حرکت توده لغزشی منطقه توان در استان قزوین  PDF    دانلود : 492
  جمشید جویباری ; عطااله کاویان ; جمال مصفایی 75-86
  بازدید: 417
  مراکز فعالیت و الگوهای سینوپتیکی بارش برف سنگین در شمال غرب ایران  PDF    دانلود : 695
  امینه شکیبا ; سلیمان صادقی ; رضا دوستان 87-104
  بازدید: 362
  شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP  PDF    دانلود : 940
  آمنه دشت بزرگی ; بهلول علجانی ; زین العابدین جعفرپور ; علی رضا شکیبا 105-124
  بازدید: 544
  ارزیابی خودهمبستگی فضایی تغییرات زمانی- مکانی جزایر گرمایی در خراسان رضوی  PDF    دانلود : 790
  علیرضا انتظاری ; عباسعلی داداشی رودباری ; مهدی اسدی 125-146
  بازدید: 571


  geo.eh@um.ac.ir