فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

شبیه‌سازی شاخص های حدی دمای استان خوزستان بر اساس سناریوهای RCP

آمنه دشت بزرگی; بهلول علجانی; زین العابدین جعفرپور; علی رضا شکیبا