فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

شبیه سازی متغیرهای اقلیمی استان سمنان با سناریوهای مدل گردش عمومی جو (hadcm3)

زهرا حجازی زاده; دکتر سید محمد حسینی; علی رضا کربلایی درئی