نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • پهنه بندی حساسیت وقوع زمین‌لغزش با استفاده از تئوری بیزین (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سیاهرود)  PDF    دانلود : 1665
  فریبا اسفندیاری درآباد ; ابراهیم بهشتی جاوید ; محمدحسین فتحی 1-18
  بازدید: 889
  تحلیل پایداری شیب با استفاده از مدل فرآیندیSINMAP (مطالعه موردی: پهنه لغزشی هاونان، بیرجند)  PDF    دانلود : 1446
  سید محمد تاجبخش ; هادی معماریان ; مجید آسیایی 19-34
  بازدید: 559
  ارزیابی تأثیر گسل و سنگ‌شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب در وقوع زمین‌لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود)  PDF    دانلود : 550
  مریم فتاحی بندپی ; محمد غفوری ; غلامرضا لشکری‌پور ; ناصر حافظی‌مقدس 35-52
  بازدید: 534
  مطالعه عددی شکل گیری و تکامل یک توفان گردوغبار سنگین در منطقه خاورمیانه  PDF    دانلود : 1245
  حسین ملکوتی ; سمیرا باباحسینی 53-65
  بازدید: 565
  تحلیل طوفان‌های گرد و غبار استان یزد بر مبنای مدل سازی های عددی  PDF    دانلود : 1460
  محمدرضا محمدپور پنچاه ; محمدحسین معماریان ; سید مجید میررکنی 67-83
  بازدید: 884
  مدیریت بحران و مکان‌یابی بهینه پایگاه‌های اسکان موقت با استفاده از منطق فازی و مدل تحلیل شبکه‌ای (مطالعه موردی: شهر پیرانشهر)  PDF    دانلود : 1748
  عیسی ابراهیم زاده ; دیمن کاشفی 85-104
  بازدید: 1065
  راهبردهای مدیریت مخاطره سیل در مناطق روستایی با مدل SWOC-TOPSIS (مطالعه موردی حوضه آبریز قره چای رامیان)  PDF    دانلود : 1483
  طاهره صادقلو ; حمدالله سجاسی قیداری 105-128
  بازدید: 882
  بررسی ژئومورفولوژی چین‏های فعال محدوده شمال شهر یزد  PDF    دانلود : 505
  محمد آریامنش 129-145
  بازدید: 487


  geo.eh@um.ac.ir