نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • نقش الگوهای گردش مقیاس منطقه‌ای جو بر وقوع روزهای بسیارآلوده در شهر مشهد  PDF    دانلود : 2226
  سلیمان صادقی ; عباس مفیدی ; مهین جهانشیری ; رضا دوستان 1-36
  بازدید: 791
  ارزیابی توان الگوی زنجیرۀ مارکوف در برآورد و پهنه‌بندی احتمالاتی روزهای خشک ایران  PDF    دانلود : 2247
  حسین عساکره ; فریبا صیادی 37-54
  بازدید: 781
  تغییرات زمانی- مکانی درازمدت شار تابش خالص در گستره ایران  PDF    دانلود : 2241
  احمد روشنی ; هوشنگ قائمی ; زهرا حجازی زاده 55-72
  بازدید: 797
  پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک  PDF    دانلود : 3440
  حسن فرامرزی ; سید محسن حسینی ; مهدی غلامعلی فرد 73-90
  بازدید: 897
  تعیین روابط شدت، مدت، فراوانی و سطح درگیر با خشکسالی در شمال غرب ایران  PDF    دانلود : 2581
  پرویز رضائی ; محمود روشنی ; سیده مهشید امیرآبادیزاده 91-110
  بازدید: 655
  تحلیل فضایی اثرات مخاطرات طبیعی در نواحی روستایی با استفاده از مدل مولفه‌های اصلی‌وزن‌جغرافیایی(مطالعه موردی: حوضه الموت قزوین)  PDF    دانلود : 2686
  حسنعلی فرجی سبکبار ; سیدعلی بدری ; رضا عباسی ورکی ; الهام عباسی ورکی 111-128
  بازدید: 1162
  اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش تاب آوری کشاورزان در برابر مخاطرات طبیعی (با تاکید بر خشکسالی) منطقه مورد مطالعه: کشاورزان روستاهای شهرستان ایجرود  PDF    دانلود : 2251
  طاهره صادقلو ; حمدالله سجاسی قیداری 129-154
  بازدید: 1442
  بررسی سینوپتیکی الگوهای فشار مرتبط با بلاکینگ های موثر بر رخداد بارش های مداوم (۵ روز و بیشتر) و سنگین در ایران: درفصل سرد۲۰۱۲-۱۹۵۳  PDF    دانلود : 2229
  فاطمه درگاهیان ; بهلول علیجانی ; حسین محمدی 155-173
  بازدید: 679


  geo.eh@um.ac.ir