نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک در اثر وقوع زلزله با استفاده از روش VS (مطالعه موردی: شهر اردبیل)  PDF    دانلود : 4119
  فریبا اسفندیاری درآباد ; عطا غفاری گیلانده ; خداداد لطفی 1-15
  بازدید: 2296
  واکاوی سازوکار رخداد مخاطره برف‌های سنگین جلگه‌ی گیلان در نیم سده اخیر  PDF    دانلود : 3875
  فروغ مومن پور ; سمانه نگاه ; شبنم هادی نژاد صبوری ; نیما فرید مجتهدی ; ابراهیم اسعدی اسکوئی 17-36
  بازدید: 897
  بررسی فعالیت‌های تکتونیکی بر ژئومتری رودخانه (مطالعه موردی: رودخانه خرتوت از حوزه آبخیز اترک)  PDF    دانلود : 3729
  زهرا گوهری ; محمد تاج بخش ; محبوبه سربازی ; سید ناصر نعیمی قصابیان 51-73
  بازدید: 766
  شناسایی پهنه‌های آسیب پذیر شهرک شهید باهنر مشهد از منظر پدافند غیر عامل  PDF    دانلود : 3331
  شهاب عباس زاده ; براتعلی خاکپور ; حمید گوهری 37-49
  بازدید: 1353
  تحلیلی برجنبه های سینوپتیکی- دینامیکی آلودگی هوا درکرمانشاه  PDF    دانلود : 3496
  حسن ذوالفقاری ; جلیل صحرایی ; فریاد شاقبادی ; آذر جلیلیان 75-96
  بازدید: 1210
  مطالعه حساسیت شدت و مسیر طوفان حاره‌ای گونو به پارامترسازی های شارهای سطحی مدل Advanced Hurricane WRF  PDF    دانلود : 3546
  حسین ملکوتی ; مهریار علی محمدی 97-112
  بازدید: 693
  بررسی شاخص‌های ناپایداری هنگام وقوع پدیده‌های آب و هوایی مخرّب در مشهد  PDF    دانلود : 3163
  حسن صالحی ; سید حسین ثنایی نژاد ; محمد موسوی بایگی 113-123
  بازدید: 1059
  طبقه‌بندی تحمل‌پذیری مناطق شهری کلان‌شهر مشهد به مخاطرات محیطی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی تعامل تناوبی سیموس(SIMUS)  PDF    دانلود : 3424
  عادل سپهر ; راحیل کاویان 125-141
  بازدید: 1911


  geo.eh@um.ac.ir