نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • شبیه سازی تغییرات رژیم دمای مراغه در اثر خشک شدن دریاچه ارومیه  PDF    دانلود : 4001
  محمدامین حیدری ; فرامرز خوش اخلاق ; محمدامین مرادی مقدم ; اصغر مولایی پارده 1-18
  بازدید: 791
  نقش مورفودینامیک دیرینه رودخانه‌ کرخه در تجلی ساختار فضایی دشت آزادگان  PDF    دانلود : 2915
  فاضل ایران منش ; مهران مقصودی ; ابراهیم مقیمی ; مجتبی یمانی ; امیرحسین چرخابی 19-32
  بازدید: 799
  شناسایی و پیش بینی تغییرات الگوی روند دمای حداقل ایران  PDF    دانلود : 4600
  فریبا صادقی ; هوشمند عطایی ; سادات هاشمی نسب 33-48
  بازدید: 902
  استخراج گسل های البرز مرکزی با استفاده از تصاویر سنجنده ASTER به روش بصری و رقومی خودکار  PDF    دانلود : 4221
  مریم سادات میرعابدینی ; شعبان شتایی ; مریم آق آتابای 49-64
  بازدید: 1134
  تعیین زمان آغاز، خاتمه و طول مدت وزش باد سیستان با بهره‌گیری از روش‌های تخمین نقطه تغییر  PDF    دانلود : 3562
  عباس مفیدی ; محسن حمیدیان پور ; محمد سلیقه ; بهلول علیجانی 65-86
  بازدید: 783
  تحلیل مکانی پارامترهای کیفی منابع آب زیرزمینی دشت همدان-بهار  PDF    دانلود : 4721
  حمید زارع ابیانه 87-112
  بازدید: 976
  پهنه بندی خطر سیلاب شهر کرج با استفاده از منطق فازی  PDF    دانلود : 5632
  عزت اله قنواتی 113-132
  بازدید: 2012
  هیدرولوژی پالئوسیلاب، رویکرد ژئومورفولوژی مدرن در ارزیابی مخاطره سیلاب  PDF    دانلود : 3703
  مهناز جهادی طرقی ; سید رضا حسین زاده 133-165
  بازدید: 1052


  geo.eh@um.ac.ir