نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • واکاوی ترمودینامیکی بارش های شدید ناشی از پدیده سردچال نواحی مرکزی و جنوب غرب ایران(مطالعه موردی: رخداد بارش ۱۱ آذر ۱۳۸۷)  PDF    دانلود : 6903
  کمال امیدوار ; سعید الفتی ; فریبا اقبالی بابادی ; خدیجه مرادی 1-20
  بازدید: 1047
  پهنه بندی میزان آسیب پذیری شهرها در مقابل خطر زمین لرزه (نمونه موردی: شهر تبریز)  PDF    دانلود : 6338
  ابوالفضل قنبری ; محمد علی سالکی ملکی ; معصومه قاسمی 21-36
  بازدید: 2735
  تحلیل همدیدی خشکسالی های استان خراسان رضوی  PDF    دانلود : 3338
  عزت نامنی ; سلیمان صادقی ; رضا دوستان 37-54
  بازدید: 1011
  اثرات کاهش سطح آب دریاچه اورمیّه در اقتصاد کشاورزی روستاهای پیرامون  PDF    دانلود : 4939
  بهروز محمدی یگانه ; محمد ولائی ; مهدی چراغی 55-72
  بازدید: 850
  تحلیل سینوپتیک مخاطرات اقلیمی شهرستان یاسوج، مطالعه موردی: بارش سنگین ۲۰ اسفند ۱۳۸۹  PDF    دانلود : 7893
  برومند صلاحی ; مهدی عالی جهان 73-90
  بازدید: 1231
  سنجش آسیب پذیری سکونت گاه‌ها و تأسیسات از مخاطره مورفولوژیکی فرونشست در بخشی از جنوب شهر تهران  PDF    دانلود : 8699
  محمد شریفی کیا ; نعمت مال امیری ; سیاوش شایان 91-106
  بازدید: 993
  تحلیل مدیریت ریسک و بحران مخاطرات محیطی و محیط زیست استان لرستان  PDF    دانلود : 5726
  حسین نگارش ; یاسمن یاری 107-126
  بازدید: 1664
  ارزیابی طیف آسیب پذیری لرزه ای در شهرها بر اساس سناریوهای شدت مختلف با استفاده از مدل هایµd ، TOPSIS و GIS (نمونة موردی شهر یزد)  PDF    دانلود : 8100
  سعید ملكی ; الیاس مودت 127-142
  بازدید: 1317


  geo.eh@um.ac.ir