نشریه های علمی انتشارات

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تحلیل فضایی- زمانی جزیره حرارتی کلان‌شهر تهران با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی  PDF    دانلود : 12493
  علیرضا صادقی نیا ; بهلول علیجانی ; پرویز ضیائیان فیروزآبادی 1-17
  بازدید: 1107
  شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد  PDF    دانلود : 16565
  علی اکبر شمسی پور ; فهیمه نجیب زاده ; زینب حسین پور 19-36
  بازدید: 974
  ارزیابی اثرات الگوهای راهبرد اسکان مجدد پس از بلایای طبیعی بر کیفیت زندگی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای جابه جا شده شرق استان گلستان)  PDF    دانلود : 8473
  امین محمدی استادکلایه ; سید حسن مطیعی لنگرودی ; محمد رضا رضوانی ; مجتبی قدیری معصوم 37-50
  بازدید: 914
  بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس میانی با استفاده از یک گاه‌شناسی منطقه ای (۲۰۱۰-۱۷۵۰)  PDF    دانلود : 5532
  قاسم عزیزی ; محسن ارسلانی ; عزت اله ارسلانی ; رضا صفایی راد 51-64
  بازدید: 688
  تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان‌شهر مشهد  PDF    دانلود : 5167
  علی یوسفی ; فاطمه قاسمی ادكان ; حسین تقوی گرجی 65-78
  بازدید: 846
  مقایسه مدل نسبت فراوانی و توابع عضویت فازی در پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش (مطالعه موردی: جاده ارتباطی مریوان- سنندج)  PDF    دانلود : 7285
  امیر صفاری ; آرش اخدر 79-96
  بازدید: 751
  پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران (مطالعه موردی: تالاب میقان)  PDF    دانلود : 6743
  منیژه قهرودی تالی ; بهاره میرزاخانی ; آتنا عسگری 97-112
  بازدید: 816
  تحلیل شاخص‌های آسیب‌پذیری مساکن شهری در برابر خطر بلایای طبیعی (مطالعه موردی: مساکن شهر اصفهان)  PDF    دانلود : 9064
  علی زنگی آبادی ; زهرا اسماعیلیان 113-129
  بازدید: 1075


  geo.eh@um.ac.ir