فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

شبیه سازی الگوی پراکنش آلودگی هوای کلان‌شهر تهران در شرایط وزش باد

علی اکبر شمسی پور; فهیمه نجیب زاده; زینب حسین پور

تحلیل چندگانه رفتارهای پرخطر رانندگی در کلان‌شهر مشهد

علی یوسفی; فاطمه قاسمی ادكان; حسین تقوی گرجی

پدیده کویرزایی در تالاب‌های ایران (مطالعه موردی: تالاب میقان)

منیژه قهرودی تالی; بهاره میرزاخانی; آتنا عسگری