نشریه های علمی انتشارات
مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش  PDF    دانلود : 831
  محمود خسروی ; اکبر زهرایی ; حسین حیدری ; سارا بنی نعیمه 1-20
  بازدید: 1194
  پیش بینی وضعیّت خشکسالی استان خراسان رضوی طی دورۀ ۲۰۳۰-۲۰۱۱ با استفاده از ریزمقیاس نمایی آماری خروجی مدل LARS-WG۵  PDF    دانلود : 517
  سیده فاطمه معافی مدنی ; محمد موسوی بایگی ; حسین انصاری 21-38
  بازدید: 903
  بررسی و برآورد سیلاب‌های مسیر رودخانه‌های مئاندری با استناد به تغییرات قوس خمیدگی مسیر رود (مطالعه موردی : رودآجی چای در شمال غرب ایران)  PDF    دانلود : 794
  مریم بیاتی خطیبی 39-56
  بازدید: 752
  تهیه نقشه خطر فرسایش واقعی خاک با استفاده از مدل کٌرین اصلاح شده (مطالعه موردی: حوضه آبخیز جهرم)  PDF    دانلود : 852
  عادل سپهر ; سعیده هنرمندنژاد 57-72
  بازدید: 718
  پایش روند افزایش شوری خاک در مخروط افکنه دامغان با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری وداده های پیمایش  PDF    دانلود : 915
  محمد شریفی کیا ; عباسعلی افضلی 73-86
  بازدید: 756
  مکانیابی دفن زباله با ترکیب روش میانگین گیری وزن دار ترتیبی (OWA) و GIS در مشهد  PDF    دانلود : 1407
  محمد رحیم رهنما ; حسین آقاجانی ; مهدی فتاحی 87-106
  بازدید: 1259
  تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران  PDF    دانلود : 1055
  سلیمان صادقی ; سیدرضا حسین زاده ; رضا دوستان ; زهرا آهنگرزاده 107-124
  بازدید: 835
  ارزیابی کارایی فنون هوش مصنوعی در مطالعات زمین‌لغزش با تاکید بر الگوریتم SVM (مطالعه موردی: حوضه آبریز درکه)  PDF    دانلود : 1429
  مجتبی یمانی ; علی احمدآبادی ; غلامرضا زارع 125-142
  بازدید: 1039


  geo.eh@um.ac.ir