فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات

تعیین مناطق هم خشکسالی استان گیلان با استفاده از شاخص ناهنجاری بارش

محمود خسروی; اکبر زهرایی; حسین حیدری; سارا بنی نعیمه

تحلیل همدیدی وقوع امواج سرمایی در شمال شرق ایران

سلیمان صادقی; سیدرضا حسین زاده; رضا دوستان; زهرا آهنگرزاده