اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمید شایان
سردبیر: دکتر سید رضا حسین زاده
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۵۲۷۳
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

لیست داوران منتصب

 • سعید نگهبان
 • سمیه خالقی
 • علی گلکاریان
 • عباسعلی ولی
 • عادل سپهر
 • حمید شایان
 • علی مجنونی
 • سیدعلی بدری
 • سعید صالحیان
 • محسن حمیدیان پور
 • محمود خسروی
 • یونس خسروی
 • ابوالفضل مساعدی
 • ایمان روستا
 • سمیه رفعتی
 • احمد رومیانی
 • فرامرز خوش اخلاق
 • دکتر علیرضا محمدی
 • بهروز ساري صراف
 • صادق کریمی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

مقالات
بازدید: 51

پایش روند دورنمای فرین‌های سرد ایران مبتنی بر برونداد مدل دینامیکی EH5OM

محمود احمدی, عباسعلی داداشی رودباری, رضا ابراهیمی
بازدید: 98
بازدید: 144

نویسندگان محترم مقالات:

بنا به دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ نسخه کاغذی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه متوقف شده است. لذا نویسندگان مقالات می توانند از صفحه اصلی سایت مجله و بخش شماره های چاپ شده متن مقاله و همچنین فایل کامل مجله را دانلود نمایند .