نشریه های علمی انتشارات

  

جغرافیا و مخاطرات محیطی    

دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر حمید شایان
دکتر سید رضا حسین زاده
۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
مشهد-دانشگاه فردوسی مشهد-دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دفتر مجله جغرافیا و مخاطرات محیطی
A ۸۰
۰.۲۱۹

سال ۵، شماره ۱۹،(۱۳۹۵)


مشاوران علمی این شماره

فهرست مطالب

 • مقالات

 • بازسازی حلقه-درختی بارش شمال شرق ایران با استفاده از گاهشناسی درختان ارس منطقه لاین 
  مهدی نادی ; کامبیز پورطهماسی 1-16
  بازدید: 150
  بررسی تأثیر لکه‌های خورشیدی بر دمای ایستگاه‌های کرمان و شیراز طی نیم‌قرن اخیر با استفاده از آنالیز موجک 
  کمال امیدوار ; رضا ابراهیمی ; مرضیه جمشیدی مطلق 17-36
  بازدید: 184
  تحلیل همدید بارش¬های حدی و فراگیر در کرانه¬های شرقی خزر 
  امیرحسین حلبیان ; علیرضا دهقانپور ; زینب عاشوری قلعه رودخانی 37-57
  بازدید: 160
  ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های آماری لجستیکی و ناپارامتریکی به‌منظور مدیریت مناطق حساس به حرکات توده‌ای در حوضه آبریز گویجه بل 
  صغری اندریانی ; محمدحسین رضایی مقدم ; خلیل ولیزاده کامران ; ویدا برزگر 59-77
  بازدید: 191
  مطالعه تاثیرات هواویزها بر خردفیزیک ابرها در شهر تهران 
  دینا عبدمنافی ; امیرحسین مشکوتی ; سهراب حجام ; مجید وظیفه دوست 79-93
  بازدید: 261
  پهنه‌بندی و آمایش شهری بر اساس شاخص‌های کالبدی – فضای (موردمطالعه: شهر ارومیه) 
  علی شماعی ; نازیلا یعقوب نژاد اصل ; خدیجه سعیدی ; رقیه امیری 95-113
  بازدید: 180
  ارزیابی سناریوهای حمل‌ونقل کم کربن شهر مشهد با استفاده از رویکرد جاپای بوم‌شناختی 
  فهیمه عبادی نیا ; محمد اجزاء شکوهی ; محمد رحیم رهنما ; امید علی خوارزمی 115-129
  بازدید: 150
  بررسی نقش عوامل روان‌شناختی بر کاربرد راهبردهای تولیدی زراعی مدیریت ریسک توسط گندم کاران (مطالعه موردی: گندم کاران شهرستان بناب) 
  وکیل حیدری ساربان ; علی مجنونی توتاخانه ; مجتبی مفرح بناب 131-149
  بازدید: 667
  بازسازی فراوانی و سطح سیلابهای قدیمی رودخانه نکا با استفاده از دندروژئومورفولوژی 
  مریم قاسم نژاد ; سید رضا حسین زاده ; کامبیز پورطهماسی ; محمد شریفی کیا 151-174
  بازدید: 130


  geo.eh@um.ac.ir